Intern beleid excessen SV Lierop

Laatste update: 2022

Definitie Exces in het voetbal

Het gaat om buitensporig verbaal of fysiek geweld wat niet op het voetbalveld of daarbuiten thuis hoort.

Wedstrijdformulier

De scheidsrechter vult direct na de wedstrijd het wedstrijdformulier in. Wanneer excessen hebben plaatsgevonden gebeurd het invullen van het meldingsformulier namens de vereniging in samenspraak met (indien mogelijk) beide betrokken elftallen en de tuchtcommissie. Het is hierbij mogelijk om het voorval even te laten rusten om de eerste emotionele reactie uit te schakelen en later op de dag het formulier pas in te vullen.

Optreden na onverhoopte excessen

Is er sprake van buitensporig gedrag, dan past het om hiertegen op te treden. Binnen SV Lierop vinden wij het immers van groot belang om spelers, elftallen en publiek duidelijk te maken wanneer gedrag op en buiten het veld niet past binnen het voetbalspel.

Aanpak

  • Eventuele boete opgelegd door de KNVB wordt voldaan door de betrokken speler of het betrokken elftal gezamenlijk. De club mag van excessen geen financieel nadeel ondervinden (tenzij het bestuur anders oordeelt).
  • Eventuele aangerichte schade aan het sportpark wordt vergoed door de betrokken speler of het betrokken elftal gezamenlijk. Opnieuw mag de club geen financieel nadeel ondervinden.
  • De betrokken speler, dan wel het betrokken elftal, is na een exces verplicht vrijwilligerswerk te verrichten ten behoeve van de vereniging. De spelers mogen pas weer uitkomen voor hun elftal wanneer dit vrijwilligerswerk naar behoren is verricht. Hierbij worden op maat afspraken gemaakt door het bestuur en/ of de jeugdcommissie. Zij zullen er op toe moeten (laten) zien dat die straf (vrijwilligerswerk) wordt uitgevoerd.


Hoe te handelen bij tuchtzaken KNVB?

De KNVB stuurt een email naar de secretaris en afgevaardigde van de technische commissie wanneer een tuchtzaak aanhangig is gemaakt. Ook de speler zelf wordt hiervan door KNVB in kennis gesteld.
Eventueel beroep tegen de gele of rode kaart wordt enkel ingesteld op initiatief van de speler zelf. Kosten welke verbonden zitten aan het beroep komen voor rekening van de speler zelf.

Indien besloten wordt beroep in te stellen, wordt op korte termijn overleg gepland met onderstaande personen. Om de communicatielijnen zo kort mogelijk te houden is een zogenaamde tucht-app aangemaakt. Denk hierbij aan de beroepstermijn van 3 werkdagen.

Beroep kan worden ingesteld per mail: zuid2-tuchtzaken@knvb.nl

Jeugd:


Senioren:


‘Interne’ misdragingen op en rond het veld.

Bij vriendschappelijke wedstrijden wordt hetzelfde stappenplan gevolgd als bij de officiële KNVB tuchtzaken.

Het te volgen stappenplan wordt jaarlijks besproken op de (jeugd)leidersvergadering.

Stappenplan gestaakte wedstrijden

mDWF (Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier)

Een staking kan via de Wedstrijdzaken-app doorgegeven worden door de wedstrijdsecretaris mDWF of door de scheidsrechter bij de wedstrijd. 

Wedstrijden kunnen alleen gestaakt worden op de wedstrijddag door de wedstrijdsecretaris mDWF en de official. Een staking kan alleen doorgegeven worden bij wedstrijden die reeds gestart zijn.

Het doorgeven van een staking kan niet versneld worden doorgegeven. Alle onderdelen van het wedstrijdformulier (wedstrijdverslag → uitslag invoeren → eventuele kaarten en tijdstraffen) dienen eerst ingevuld te zijn alvorens een staking ingevoerd kan worden. Zodra alle tabbladen zijn ingevuld klikt de scheidsrechter op “naar vastleggen”.

Na afloop van de wedstrijd wordt door de scheidsrechter de juiste status ingevuld die van toepassing is. Eventuele opmerkingen kunnen hier nog ingevuld worden, waarna er gekozen wordt voor de knop “vastleggen”. Daarmee is het proces binnen het mDWF afgerond.

Voor vragen over het gebruik van de Wedstrijdzaken-app kan men terecht bij Dirk van Vlokhoven (06-11354485)

Procedure rondom gestaakte wedstrijden

Staking van de wedstrijd

Hierbij de procedure rondom gestaakte wedstrijden, in situaties anders dan een ongeval of weersomstandigheden. Mocht dit voorkomen, is zowel de scheidsrechter als vereniging verplicht om binnen drie werkdagen na de wedstrijddatum te rapporteren over het staken c.q. niet uitspelen van een wedstrijd. Het is belangrijk dat in deze rapportage zo duidelijk en uitgebreid mogelijk wordt omschreven wat en/of wie de reden is geweest van het staken. De rapportage van de (club-)scheidsrechter en die van de vereniging mogen niet identiek zijn. Dit betekent dat zij allebei onafhankelijk van elkaar moeten rapporteren hiervoor kunnen de rapportformulieren gebruikt worden die men kan vinden in deze link

Deze rapportformulieren staan tevens opgeslagen in het mapje ‘Tuchtzaken’ op het bureaublad van de computer. De rapporten dienen ingevuld gemaild te worden naar → zuid2-tuchtzaken@knvb.nl.

Er wordt na het staken van een wedstrijd dus geen automatisch bericht verstuurd vanuit de KNVB waarin wordt gevraagd te rapporteren. Indien de benodigde rapportages niet binnen de gestelde termijn van drie werkdagen na de wedstrijddatum zijn ontvangen, wordt er door middel van een rappelbrief alsnog gevraagd om te rapporteren. Aan deze automatische rappelbrieven zijn administratiekosten verbonden.

Directe rode kaarten

Onze verenigingsscheidsrechter dient na afloop van de wedstrijd via de wedstrijdzaken-app de rode kaart te vermelden. Hierdoor wordt er automatisch een vragenlijst gegenereerd die via Sportlink ingevuld dient te worden de eerstvolgende werkdag vòòr 12.00 uur.

Excessen

Ook bij eventuele excessen moet er rapportage worden opgesteld. Invulling geschiedt digitaal en men kan de rapporten vinden in het mapje ‘Tuchtzaken’ op het bureaublad van de computer. De rapporten dienen ingevuld gemaild te worden naar → zuid2-tuchtzaken@knvb.nl

Voor vragen over tuchtzaken kan men terecht bij onderstaande personen:

HIER VINDT JE ONS

SV Lierop
Sportpark de Renkant
Schuttersstraat 19
5715 BH  Lierop

Wil jij op de hoogte blijven?

Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief. Met enige regelmaat versturen wij een nieuwsbrief naar jouw mailbox. Zo ben, en blijf je altijd op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze club!