Arbitrageplan

De doelstellingen van dit arbitrageplan zijn:

 1. Elke wedstrijd bij SV Lierop wordt geleid door een gediplomeerde scheidsrechter.
 2. Het verbeteren van het imago van de verenigingsscheidsrechter. Voetbalvereniging SV Lierop schept een aantrekkelijk klimaat, waarbij de verenigingsscheidsrechter plezier heeft in het fluiten van een wedstrijd, met respect wordt behandeld en zich veilig en gewaardeerd voelt vóór, tijdens en na een wedstrijd.
 3. Acceptatie van verenigingsscheidsrechters in alle geledingen (bestuur, spelers, trainers, leiders, ouders, supporters, enz.).

De verenigingsscheidsrechter wordt te allen tijde gesteund, zowel binnen als buiten het veld.

Doelstelling 1

Elke wedstrijd bij SV Lierop wordt geleid door een gediplomeerde scheidsrechter.

Werving

Niet iedereen kan verenigingsscheidsrechter worden. Er wordt kritisch gekeken naar potentiële kandidaten. Er zal altijd een intakegesprek plaatsvinden door de arbitragecommissie, zodat van beide kanten de mogelijkheden worden afgetast. Onder het mom van “jong geleerd is oud gedaan” wordt er begonnen met werven bij de junioren voor het leiden van (in eerste instantie) pupillenwedstrijden. Op deze manier maken de junioren op een speelse manier kennis met leiding geven aan een wedstrijd én het uitoefenen van een vrijwilligersfunctie.

Hiermee kan men bereiken:
• Respect voor de arbitrage;
• Verkrijgen van kennis van de spelregels;
• Vergroten van betrokkenheid bij de vereniging.

Bovendien kunnen ouders en/of leiders dan ook doen waarvoor ze komen: supporter zijn of een team begeleiden. Jongeren vanaf 12 jaar mogen pupillenwedstrijden (O9- en O11-categorie) leiden. De doelgroep begint vanaf de O15-junioren (bij voorkeur 2e jaars). Elk jaar wordt er aan spelers en begeleiders van deze teams gevraagd of er interesse is.

Maar ook senioren of ouders vallen in de doelgroep om scheidsrechter te kunnen worden.

De volgende groepen kunnen worden benaderd:
• O15 tot en met O19-junioren;
• Spelers uit de senioren teams (inclusief veteranen- en damesteams);
• Ouders;
• Overige potentiële kandidaten via een oproep op de website en/of via persoonlijke benadering.

Profielschets verenigingsscheidsrechter

De verenigingsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het naleven van de spelregels. Hij/zij staat voor de taak wedstrijden op een zodanige manier te leiden dat de spelers het spel met plezier spelen, beleven en leren.

Vier taken zijn van belang voor de verenigingsscheidsrechter:

 • Volgen van het spel en toepassen van de spelregels;
 • Optreden bij beslismomenten;
  Communiceren met spelers;
 • Afhandelen formaliteiten (administratie).
 • Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is een profielschets samengesteld waaraan de verenigingsscheidsrechter moet voldoen.

Pupillenscheidsrechter

 • Minimumleeftijd 12 jaar;
  Actief voetballen of gevoetbald hebben;
 • Bereid zijn de cursus pupillenscheidsrechter te volgen;
 • Beschikbaar zijn om pupillenwedstrijden te leiden.


Verenigingsscheidsrechter

 • Minimumleeftijd 14 jaar;
  Actief voetballen of gevoetbald hebben;
 • (Bij voorkeur) ervaring als pupillenscheidsrechter;
 • Bereid zijn de opleiding Verenigingsscheidsrechter te volgen;
 • Beschikbaar zijn om wedstrijden te leiden.

Verder heeft de verenigingsscheidsrechter een positieve instelling, voelt zich betrokken bij de vereniging, heeft fairplay hoog in het vaandel staan en staat open voor begeleiding door een praktijkbegeleider.

Doelstelling 2
Het verbeteren van het imago van de verenigingsscheidsrechter Het imago van de verenigingsscheidsrechter is gebaat met de kwaliteit van de arbitrage. Scheidsrechters worden dan ook begeleid en opgeleid.

Begeleiding en behoud

Het is belangrijk de verenigingsscheidsrechters voor onze vereniging te behouden. Hierbij zijn de volgende punten van belang:

 • Voetbalvereniging SV Lierop geeft de voorkeur aan tenminste twee praktijkbegeleiders. Dit zijn gediplomeerde en/of gecertificeerde (verenigings-)scheidsrechters.
 • De praktijkbegeleiders begeleiden scheidsrechters in opleiding. Daarnaast worden (jonge) scheidsrechters tijdens hun wedstrijden zoveel mogelijk begeleid door een praktijkbegeleider of andere ervaren scheidsrechter.
 • Het streven is om met elke scheidsrechter minimaal tweemaal per jaar een feedback-gesprek te voeren gekoppeld aan een recent gefloten wedstrijd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van begeleidingsrapporten van de KNVB.


SV Lierop schept een klimaat waarin verenigingsscheidsrechters zich prettig en gewaardeerd voelen bij de vereniging door goede faciliteiten ter beschikking te stellen en respect en aandacht te ondervinden vanuit alle geledingen binnen de vereniging.
Scheidsrechters moeten zich kunnen ontwikkelen. Talentvolle jeugdscheidsrechters moeten kunnen doorstromen naar de KNVB of naar de senioren. De selectie wordt mede bepaald door de wens van de betrokkene, deskundigheid en beoordeling van de praktijkbegeleider(s).

Bij minder functioneren, aangegeven door de verenigingsscheidsrechter zelf of praktijkbegeleider(s), is de mogelijkheid aanwezig de verenigingsscheidsrechter aan te stellen bij wedstrijden van een lager niveau.

Jaarlijks, vóór aanvang van de competitie, is er overleg met alle verenigingsscheidsrechters en praktijkbegeleiders over diverse zaken, zoals spelregelwijzigingen, het omgaan met gele en rode kaarten, wedstrijdgerichte situaties en faciliteiten.

Opleiding

Om de kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren is een goede opleiding en begeleiding een eerste vereiste. Een scheidsrechter die een gedegen opleiding genoten heeft en van zijn deskundigheid blijk geeft, zal meer respect en begrip afdwingen bij spelers dan een niet opgeleide scheidsrechter. Bovendien zal een opleiding bijdragen aan het zelfvertrouwen van de scheidsrechter.
Voor een volledig overzicht van alle opleidingen:
https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/opleidingen

Het streven is om de opleidingen bij onze vereniging te organiseren of in samenwerking met andere voetbalverenigingen.

Profielschets praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider staat voor de uitdaging scheidsrechters (in opleiding) te stimuleren, te motiveren en feedback te geven die bijdraagt tot een (verdere) verbetering van het prestatieniveau. Door te luisteren, het stellen van (open) vragen en doorvragen tracht de praktijkbegeleider de scheidsrechter te laten terug kijken op het eigen handelen, waarvan het de bedoeling is dat dit een positieve bijdrage oplevert in zijn en/of haar ontwikkeling als scheidsrechter.

 • Gekwalificeerd BOS, SO II of verenigingsscheidsrechter;
 • Minimumleeftijd 25 jaar;
  Beschikt over goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Beschikt over een gemotiveerde en positieve uitstraling;
 • Onderschrijft de doelstelling van de vereniging;
 • Heeft waarden en normen hoog in het vaandel staan;
 • Is in staat goed om te gaan met de doelgroep;
 • Is beschikbaar en is bereid regelmatig overleg te plegen met de scheidsrechtercoördinatoren;
 • Is bereid de cursus ’Praktijkbegeleider scheidsrechters’ te volgen.

Indien mogelijk zal een praktijkbegeleider een vast aantal verenigingsscheidsrechters gaan begeleiden. Hierdoor wordt voorkomen dat een verenigingsscheidsrechter door verschillende praktijkbegeleiders wordt begeleid wat weer onduidelijkheid voor betreffende verenigingsscheidsrechter tot gevolg kan hebben. De praktijkbegeleiders zullen onderling overleg plegen over de vorderingen van hun pupillen en dit communiceren met de scheidsrechtercoördinatoren.

Doelstelling 3

Acceptatie van verenigingsscheidsrechters in alle geledingen (bestuur, spelers, trainers, leiders, ouders, supporters, enz.).

Organisatie

Om de continuïteit van dit arbitragebeleidsplan te waarborgen wordt de Arbitragecommissie opgericht. Deze commissie bestaat uit minimaal 5 personen, zoals de scheidsrechtercoördinator voor de jeugdafdeling, de scheidsrechtercoördinator voor de seniorenafdeling, een afgevaardigde vanuit het hoofdbestuur en één of meerdere praktijkbegeleiders. Bij voorkeur heeft één functiehouder in de Arbitragecommissie specifieke kennis van de KNVB-arbitrageopleidingen. Het streven is om voor de Arbitragecommissie leden te zoeken met een ruime eigen ervaring als scheidsrechter.

De arbitragecommissie kiest uit de leden een voorzitter. Rapportage vindt plaats aan het hoofdbestuur.

De taken van de arbitragecommissie zijn o.a.:

 • Werven, begeleiden en behouden van verenigingsscheidsrechters;
  Zorgen voor de aanstellingen van de scheidsrechters op alle thuiswedstrijden van S.V. Lierop waarvoor géén KNVB-scheidsrechter wordt afgevaardigd;
 • Opstellen van een jaarlijkse begroting t.b.v. de arbitrage-activiteiten, aankoop kleding, opleidingen etc.;
 • Organiseren van bijeenkomsten met als doel het vergroten van de spelregelkennis bij spelers, trainers, leiders, ouders en andere betrokkenen binnen de SV Lierop
 • Onderhouden van contacten met de KNVB op het gebied van arbitrage.
 • Aandacht voor de week van de scheidsrechter


Implementatie

Het eerste arbitragebeleidsplan voor de SV Lierop is vastgesteld op 11 juni 2018 door het hoofdbestuur. Het arbitrageplan is per 1 juli 2018 van kracht en zal tenminste 1 keer per jaar worden geactualiseerd. Het arbitrageplan is op 5 september 2022 ongewijzigd akkoord bevonden voor het komend jaar door het hoofdbestuur. Het arbitrageplan is terug te vinden op de website van SV Lierop en daarmee voor iedereen toegankelijk.

[1] waaronder een opleidingsvergoeding, ondersteuning, kleding, evt. lidmaatschap COVS Helmond en dergelijke

HIER VINDT JE ONS

SV Lierop
Sportpark de Renkant
Schuttersstraat 19
5715 BH  Lierop

Wil jij op de hoogte blijven?

Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief. Met enige regelmaat versturen wij een nieuwsbrief naar jouw mailbox. Zo ben, en blijf je altijd op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze club!